Elektrische auto’s en brandgevaar in de parkeergarage

Elektrische auto's

Elektrische auto’s en brandgevaar in de parkeergarage

Misschien herkenbaar voor u: als ondernemer denk je aan duurzaam ondernemen. Daarbij past een elektrische auto. Het parkeren van dergelijke auto’s in een parkeergarage vormen een mogelijk gevaar! Ben jij bedrijfseigenaar met ondergrondse garage en ideeën overeen laadpaalvoorziening. Lees dan verder.

 

 

Er komen steeds meer mogelijkheden voor parkeren en opladen van elektrische auto’s in parkeergarages. Misschien biedt u, als ondernemer ook de mogelijkheid om onder uw pand te parkeren. Weet dan dat een brand die ontstaat aan een elektrische auto, moeilijk te blussen is. Niet alleen voor deze parkeergarage heeft dit gevolgen, het heeft uiteraard ook gevolgen voor het complete gebouw.

Redenen waarom de schade als gevolg van brand bij elektrische auto groter is

  1. Omdat de temperaturen van dit soort branden vele malen hoger zijn en langer duren dan bij een traditionele brandstofauto, zal de brandweer de brand slechts gecontroleerd laten uitbranden.
  2. Het gebouw waar kantoorunits/appartementen en of winkels in gevestigd zijn, is niet op zo’n langdurige brand met hoge temperaturen berekend. Hierdoor kan er een behoorlijke schade ontstaan, met alle gevolgen van dien.

 

Hoe kunt u een schade beperken of voorkomen?

Preventieve maatregelen:

  • Bij brand worden de laadpalen automatisch uitgeschakeld.
  • Zet de laadpalen zo ver mogelijk van het pand af. Of zo dicht mogelijk bij de in-/uitgang, zodat de brandweer er snel bij kan.
  • Plaats de laadpaal niet bij een trap of lift.
  • Reserveer een aparte ruimte voor elektrische auto’s, met laadpalen.

Bouwkundige maatregelen

  • Plaats boven de parkeerplaatsen waar elektrische auto’s staan, brandwerende bekleding.
  • Om eventuele overslag van brand te voorkomen is het aan te bevelen om 5 meter ruimte te houden tussen de elektrische auto’s onderling, met brandwerende scheidingen ertussen.
  • Het advies is om bij hoogbouw een sprinklerinstallatie te plaatsen.

 

Samenvattend:

Met deze blog probeer ik uw bewustwording te vergroten; Duurzaam ondernemen vergt nou eenmaal ook aanpassingen in de bedrijfsvoering. Mijn advies is om in ieder geval de maatregelen uit te voeren die op korte termijn vrij eenvoudig te regelen zijn. Daarna kunt u de maatregelen treffen die een langere voorbereiding en meer financiële impact eisen.

Meer weten, over hoe u een schade in het bedrijf kunt voorkomen? Neem dan contact op. Of bel 0164 264499. Ik help u graag!